Se encuentra usted aquí

Anàlisi recent i projecció futura dels impactes del canvi climàtic als boscos de les Gavarres

TerBosques

L'estudi elaborat pel CREAF s'ha presentat durant la celebració dels Premis Gavarres 2019 a Llambilles.

L'estudi apunta, en una primera part, a l'anàlisi històrica dels darrers 25 anys la qual indica que els boscos de les Gavarres, dominats majoritàriament per les suredes, són boscos joves, no especialment densos, amb pocs individus grans i amb un estoc en peu relativament baix. Aquests boscos han crescut notablement els darrers anys i són més diversos i més ben estructurats gràcies, en part, a la gestió promoguda a partir de any 2000, sobretot en suredes. 

L’alzinar presenta uns millors indicadors de vigor i regeneració i en una línia oposada, les pinedes redueixen el seu protagonisme per la menor proporció d’aquestes espècies en les classes diamètriques inferiors i una nul·la o quasi bé nul·la regeneració actual.

De l’anàlisi de la vulnerabilitat es determina que la vulnerabilitat dels boscos a tot el massís és baixa, en relació amb altres massissos muntanyosos forestals de Catalunya. En destaca, la baixa vulnerabilitat del pi blanc.

La segona part de l'estudi, feta a partir de les projeccions de canvi climàtic a l'any 2050, indica que s’espera una disminució generalitzada de la idoneïtat de les espècies presents al massís; que els boscos perdran vigor en el seu creixement; la sureda i l’alzinar seran menys vulnerables en un escenari de canvi climàtic respecte a les pinedes. D’aquestes, les pinedes de pinastre mostren una major vulnerabilitat i les de pi pinyer es mostren més resistents.

Així mateix, s'apunta que la gestió forestal podria ajudar a anticipar molts d’aquests processos de decaïment i ajudarà a minimitzar els riscos.

L'estudi l'ha elaborat el CREAF, a partir del treball col·laboratiu de reflexió conjunta entre investigadors del CREAF, tècnics del Consorci de les Gavarres i de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic sobre la recopilació d’un seguit de treballs previs i informació disponible referent al massís de les Gavarres.

Aquest estudi s'enmarca en el Pla d'Acció de Les Gavarres, el qual néix com una línia d'actuació del projecte LIFE MEDACC: Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic, liderat per l'Oficina.