You are here

Life MEDACC present a les XXXIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Segre

El projecte Life MEDACC va participar, juntament amb els projectes Life+ DEMOrgest i Life+ PINASSA, a les XXXIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. La jornada, que portava com a títol "Del manual al rodal: Adaptació als models ORGEST d’un bosc de pinassa amb boix sota diferents objectius de gestió. Control del boix i tractament de restes amb foc", es va realitzar a les proves pilot que compateixen els projectes Life MEDACC i Life+ DEMOrgest al Solsonès, a la conca del Segre. Es van visitar les feines realitzades en dos boscos de pinassa en què s’han dut a terme aclarides de diferent intensitat, amb diferents tractaments pel control del boix i eliminació de les restes de tallada, incloent-hi la crema prescrita. A la jornada van participar recercadors del CPF, del CTFC, del CREAF i els bombers GRAF i es van analitzar les conseqüències de triar un o altre tipus de gestió –i els efectes de no gestionar– sobre la vulnerabilitat del rodal als impactes del canvi climàtic, la producció de fusta i de pastura, i la biodiversitat allotjada.

Additional material

Press release: