Esteu aquí

Conques

Muga, Ter i Segre

MEDACC pren la conca hidrogràfica com a marc d’anàlisi de referència en les diverses accions plantejades al projecte. Les tres conques escollides recullen una gran diversitat de condicions i són representatives de bona part del territori català.

A més, com que actualment es troben sotmeses a pressions que poden agreujar-se en un futur, és de gran interès dissenyar-hi mesures que facin més robustos els sistemes naturals i humans d’aquests espais.

map

Muga

758km² Conca de marcada meditarreneïtat
11225ha Superfície irrigada
71% Boscos
24% Cultius

Demandes d'aigua

Els conreus representen el 75% de la demanda d’aigua de la conca, mentre els usuaris urbans consumeixen el 20%, amb una població de 140.000 habitants. Les extraccions d’aigua per reg afecten la recàrrega de l’aqüífer al·luvial i els cabals de manteniment del riu.

Àrees protegides

El Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, els espais naturals de l’Alta Garrotxa, de Salines-Bassegoda i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà són alguns dels espais naturals protegits dins dels límits de la conca.

Segre

13000km² És el riu més larg de Catalunya i afluent de l'Ebre
140000ha Superfície irrigada
63% Boscos
34% Cultius

Demandes d'aigua

Aquesta conca presenta una forta pressió sobre el recurs aigua per les demandes agrícoles, aproximadament el 95% de la demanda total d'aigua.

 

Àrees protegides

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i els parcs naturals del Cadí - Moixeró i de l’Alt Pirineu són dins la conca.

 

Ter

2955km² Contribueïx a la demanda urbana metropolitana
32390ha Superfície irrigada
75% Boscos
19% Cultius

Demandes d'aigua

El riu contribueix, conjuntament amb el riu Llobregat, al subministrament d'aigua de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb més del 50 % dels recursos hídrics transferits cada any. La demanda d'aigua és principalment per als usuaris urbans (74% el 2007), mentre que l'agricultura de regadiu consumeix només el 24% del total de demandes. Aquesta situació implica, amb massa freqüència, l’incompliment dels cabals de manteniment definits per al tram baix del riu.

 

Àrees protegides

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter és a la part baixa de la conca. A més, recentment, s’ha iniciat el procés de creació d’un nou parc natural a la capçalera del Ter.