Esteu aquí

Participants

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l’organisme de la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) que s’ocupa de desenvolupar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic a Catalunya per mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d’adaptació més adequades. Així mateix, el seu paper és contribuir al compliment dels objectius del Protocol de Kyoto de l’Estat.

Recentment, ha estat responsable de l’elaboració de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC 2013-2020).

A MEDACC, l’OCCC coordinarà el desenvolupament del projecte i la tasca dels diferents participants, ocupant-se especialment de les tasques de relació institucional, el vincle amb els diferents actors del territori i l’impacte del projecte en les polítiques ambientals de Catalunya.

logo

Salvador Samitier i Martí

Cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Email
logo

Gabriel Borràs Calvo

Responsable de l’Àrea d’Adaptació de l’OCCC Email
logo

Gemma Cantos Font

Tècnica de l’Àrea d’Adaptació de l’OCCC Email
logo

Victoria de la Parte Hueso

Tècnica del Cos Superior de la Direcció General de Polítiques Ambientals Email

IRTA

L'IRTA és un institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

La missió de l'IRTA és la de contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal i aqüícola, al proveïment d'aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.

El grup d’ecofisiologia del Programa d’Horticultura Ambiental de l’IRTA contribuirà directament a MEDACC, aportant els seus coneixements i experiència en l’àmbit agrícola i coordinant l’acció relacionada amb la posada en marxa de les proves pilot.

logo

Robert Savé

Investigador sènior amb un perfil professional centrat en l’agroecologia. Email
logo

Carme Biel

Investigadora sènior. Email
logo

Xavier Aranda

Investigador sènior. Email
logo

Inma Funes

Personal Tècnic. Email
logo

Àlex Ubach

Personal Tècnic de Suport. Email

Instituto Pirenaico de Ecología

L’Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) és un centre de recerca integrat al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), dins l’Àrea de Recursos Naturals. La seva missió principal és contribuir a la comprensió del funcionament i l’estructura dels sistemes terrestres i els organismes que hi habiten. Investiga a més els canvis que es donen en aquests sistemes com a conseqüència del canvi global, incloent la variabilitat climàtica i les activitats humanes. I proporciona les bases científiques per a la seva conservació i gestió.

A MEDACC, els investigadors de l’IPE s’implicaran en la modelització hidroclimàtica de les conques d’estudi i coordinaran l’acció d’integració de les dades compilades en el projecte i els seus resultats en una plataforma d’informació.

logo

Javier Zabalza Martínez

Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC. Tècnic contractat Email
logo

Sergio Vicente Serrano

Instituto Pirenaico de Ecología IPE-CSIC. Científic titular Email
logo

Juan Ignacio López Moreno

Instituto Pirenaico de Ecología IPE-CSIC. Científic titular Email
logo

Teodoro Lasanta Martínez

Instituto Pirenaico de Ecología IPE-CSIC. Professor d’investigació Email

CREAF

El CREAF és un centre de recerca públic en l’àmbit de l’ecologia terrestre amb 25 anys de trajectòria. La seva missió és generar nous coneixements i eines en l’àmbit de l’ecologia terrestre, especialment la forestal, per millorar la planificació i gestió del medi natural, rural i urbà. Des de l’any 2008 compta amb una nova línia de recerca especialitzada en Aigua i Canvi Global.

A MEDACC, el CREAF farà la coordinació tècnica del projecte, posant un especial èmfasi en la coordinació de l’avaluació de les vulnerabilitats al canvi climàtic de les conques d’estudi, la recopilació i anàlisi de mesures d’adaptació ja aplicades, la definició de noves mesures d’adaptació i la implementació de les proves pilot en l’àmbit forestal.

logo

Anabel Sánchez

Biòloga i investigadora del CREAF. Email
logo

Diana Pascual

Enginyera de forests i investigadora del CREAF. Email
logo

Eduard Pla

Ambientòleg, doctor en Ecologia i investigador del CREAF. Email
logo

Javier Retana

Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. És catedràtic d’Ecologia i investigador del CREAF. Email