Esteu aquí

Modelitzacions

General -

A partir de les dades recollides durant els primers 6 mesos de projecte, es farà un primer anàlisis de canvis històrics a les conques, en quant a usos del sòl, clima i demandes d'aigua. A més, es començaran a realitzar les modelitzacions eco-hidrològiques, agrícoles i de boscos de les conques. El models calibrats i validats seran la base per l'avaluació dels impactes del canvi climàtic a cada conca.