Esteu aquí

Processat de dades

General -

Per fer l'anàlisi dels impactes del canvi climàtic i les vulnerabilitats territorial a les tres conques, una vegada recopilada la informació necessària, és important assegurar la qualitat de les dades. Per fer això, es realitzaran diferents tasques d'anàlisis, homogeneïtzació i omplert de dades.