Esteu aquí

Quarta reunió anual amb l'assessoria de projectes europeus

General

El 21 de febrer es va realitzar la quarta reunió anual de seguiment entre el personal tècnic de IDOM-ASTRALE (l'empresa contractada per la Comissió Europea pel control i seguiment de la implementació del projecte) i els socis del MEDACC.

La reunió, que va tenir lloc a la Sala de Mapes de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona, va servir per supervisar les accions realitzades fins ara i els resultats, revisar l’estat de planificació de les actuacions futures, fiscalitzar la despesa realitzada fins ara, fer auditoria del pressupost i revisar l’esborrany del Mid-term report que calia enviar a la Comissió europea el dia 1 de març.