Esteu aquí

Recopilació de la informació necessària pel desenvolupament de les activitats de projecte

General -

Per fer l'anàlisi dels impactes del canvi climàtic i les vulnerabilitats territorial a les tres conques, primer és necessari la recopilació de la informació necessària per fer córrer els diferents models que es faran servir al projecte. La informació que s'ha recopilat ha estat climàtica, d'usos del sòl, hidrològica, de sòls, forestal, agrícola, orogràfica, i d'altres... Per altra banda, també s'ha fet un primer buidatge de les mesures d'adaptació aplicades a les conques i de les propostes de mesures futures.