Esteu aquí

Recopilació de mesures d'adaptació existent i avaluació

General -

Durant les tasques de recopilació d'informació, es farà una diagnosi de quines mesures d’adaptació s’han aplicat prèviament a les conques d’estudi i quin efecte han tingut. El llistat de mesures serà contrastat i ampliat durant les visites tècniques a les conques.

Una vegada recopilades les mesures d'adaptació ja aplicades, es dissenyarà una metodologia que permeti avaluar i comparar aquestes mesures, a partir d'indicadors. Les mesures s'avaluaran en termes de optimització en l'ús dels recursos, efectivitat, cost-benefici, replicabilitat i anàlisi de cicle de vida.