Esteu aquí

Reunió inaugural del consorci Life+ MEDACC - Kick-off meeting

General

La reunió inaugural del projecte MEDACC, Kick-off meeting, es va portar a terme el 19 de Juliol de 2013, a la seu de l'OCCC. Aquesta reunió va servir de punt de partida del projecte, a partir d'una revisió global del projecte, dels productes finals i fites del projecte, dels compromisos amb la Comissió Europea  i les obligacions administratives i financeres dels socis. També es va treballar la part tècnica del projecte, decidint terminis i distribució de tasques per les primeres accions: materials de disseminació, participació dels principals actors del territori al projecte i compilació de informació per començar amb les modelitzacions. 

Material addicional