Esteu aquí

S'inicien les proves pilot als boscos de l'Albera

Muga -

S'han executat les proves pilot d'adaptació dels boscos de la Muga al canvi climàtic. Concretament, als alzinars de l'Albera s'hi han dissenyat un seguit de tractaments de cara a avaluar-ne l'efectivitat a llarg termini per reduir el risc d'incendi i millorar l'estructura del bosc. Aquests tractaments s'han fet efectius al llarg del primer trimestre de 2015 i s'ha començat a fer el seguiment d'un seguit d'indicadors que aportaran informació de base sobre el seu impacte sobre el bosc.

Material addicional