Esteu aquí

S'inicien les proves pilot als boscos de Montesquiu

Ter

S'han executat les proves pilot d'adaptació dels boscos del Ter al canvi climàtic. Concretament, als boscos de pi roig de Montesquiu s'hi han dissenyat un seguit de tractaments de cara a avaluar-ne l'efectivitat a llarg termini per millorar l'estat de salut i robustesa del bosc. Aquests tractaments s'han fet efectius al llarg del primer trimestre de 2015 i s'ha començat a fer el seguiment d'un seguit d'indicadors que aportaran informació de base sobre el seu impacte sobre el bosc.

Material addicional