Esteu aquí

Tercera reunió anual amb l'assessoria de projectes europeus

General

El 2 de febrer es va realitzar la tercera reunió anual de seguiment entre el personal tècnic de NEEMO EEIG-IDOM (l'empresa contractada per la Comissió Europea pel control i seguiment de la implementació del projecte) i els socis del MEDACC.

Al matí es visitaren les parceles de bosc d'alzina a la finca de Requesens (conca de la Muga), on el projecte Life MEDACC està realitzant el monitoreig i seguiment de les mesures d’adaptació en el sector de la gestió forestal. A continuació, una segona visita a una parcel·la agrícola de Castelló d’Empúries (conca de la Muga), on es duen a terme mesures d’adaptació en el sector de l'agricultura. A la tarda, reunió de tots els socis amb NEEMO a les dependències que té l'IRTA a Mas Badia a La Tallada d'Empordà (conca del Ter), i que serví per fer un seguiment tant de les tasques ja realitzades al projecte com les que es realitzaran a curt i mig termini, així com per resoldre dubtes de qüestions concretes del projecte.

Material addicional