Esteu aquí

Visita tècnica a la conca del Segre

Segre

Durant dos dies, els socis del projecte s'han desplaçat a la conca del Segre per fer una primera visita tècnica amb dos objectius: (1) entrevistar-se amb els actors sectorials per tal de contrastar la diagnosi i incorporar llur coneixement i expertesa a les principals accions i activitats del projecte, i (2) conèixer el territori. En aquest primer viatge, els socis han visitat els següents llocs i s'han reunit amb els següents actors:

  1. Visita a les parcel·les de gestió forestal amb risc incendi a la Ribera Salada.
  2. Reunió amb en Joan Petit, director, i Joan Casals i Pere Aymerich, tècnics, del Parc Natural del Cadí.
  3. Visita a l'entorn embassaments de Rialb i Oliana.
  4. Reunió amb n'Ignasi Aldomà, professor de la Universitat de Lleida.
  5. Reunió amb en J. Manel Pascual, cap de la demarcació territorial de l'ACA a Lleida.
  6. Reunió amb en Miguel Varea, gerent  de la Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell.

Material addicional