Esteu aquí

Prevenció d’incendis al Pirineu

Muga, Ter and Segre

El Govern ha validat el conveni transfronterer entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’organisme FORESPIR, GEIE, l’organisme Météo-France, l’organisme Office National des Forêts, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l’École d’Ingenieurs de Purpan Association, en el marc del projecte Pirios “Prevenció del risc d’incendis forestals en el Pirineu”, candidat a una subvenció europea.

Aquest conveni estableix un marc de cooperació mitjançant un projecte europeu per potenciar la prevenció del risc d’incendis forestals al Pirineu. L’objectiu estratègic és permetre als territoris pirinencs fer un front més efectiu en la gestió del risc dels incendis forestals, incentivant la gestió forestal, i particularment de combustibles, els quals constitueixen una base fonamental en la prevenció d’incendis.

Aquest projecte es divideix en 4 blocs de treball. Un primer bloc tractarà de revisar els índexs de perill utilitzats al Pirineu, el segon bloc tractarà de fer una cartografia des del punt de vista dels incendis. Aquesta cartografia, que si bé utilitza bona part de la cartografia ja existent de vegetació, vol incorporar elements específics pel cas dels Pirineus. Un tercer bloc tractarà de la gestió preventiva d’ares dels Pirineus. I finalment un quart bloc tractarà de la divulgació de les feines. El Govern ha considerat adient presentar la candidatura conjunta del projecte Pirios per optar a la subvenció finançada per la UE.